Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-129-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 04-Oct-2016
Data e skadimit: 17-Oct-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi me printera ,kompjutera ,laptop dhe tablete”
B08 Njoftim per dhenie te kontrates (1) (3).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: " Nabavka štampaca , racunara , laptopova i tableta
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: