Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-136-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45442100-8
Data e publikimit: 10-Oct-2016
Data e skadimit: 17-Oct-2016
Titulli i shpalljes: Rikonstruktimi i çerdhes në lagjen Tophane
B08 Njoftim per dhenie te kontrates (4).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Rekonstrukcija vrtic´a u Tophane
B08 Obavestenje o dodeli ugovora (3).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: