Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-150-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 11-Oct-2016
Data e skadimit: 31-Oct-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi dhe montimi I materialeve dokorative në sheshet e qytetit për festat e fundvitit 2016.
B05 Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka i ugradnja materijala dokorative ulicama grada za praznike 2016
B05 Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: