Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-152-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 17-Oct-2016
Data e skadimit: 04-Nov-2016
Titulli i shpalljes: Ngritja e sigurisë në mobilitetin e qytetit, rregullimi i komunikacionit, ngritja e sigurisë në vendkalimet për këmbësore
B05 Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Povec´ana bezbednost na gradskom mobilnosti, regulisanje saobrac´aja, povec´anja bezbednosti pešaka prelaza
B05 Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: