Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-153-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 35000000-1
Data e publikimit: 17-Oct-2016
Data e skadimit: 20-Oct-2016
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me material dhe paisje përcjellëse për konferencën ndërkombtare “
B05 Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: "Nabavka i pomoc´na oprema za medunarodnoj konferenciji"
B05 Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: