Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-155-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 26-Oct-2016
Data e skadimit: 15-Nov-2016
Titulli i shpalljes: Ofrimi i shërbimeve për organizime dhe manifestime kuturore, rinore dhe sportive
B05 Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Pružanje usluga organizacije i dogadaje kulturne pozadine, omladine i sporta
B05 Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: