Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-146-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-1
Data e publikimit: 02-Nov-2016
Data e skadimit: 07-Nov-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi me qumësht për nxënësit e shkollave – niveli i ulët prej klasës se I–V
Nr. 616 16 146 111 Furnizimi me qumshte.docx
Notice Title: The supply of milk for schoolchildren - low levels of class I-V
Nr. 616 16 146 111 The supply of milk for schoolchildren - low levels of class I-V.docx
Titula Nabavke: Snabdevanje mleka za školsku decu - nizak nivo klasa I- V.
Nr. 616 16 146 111 Snabdevanje mleka za školsku decu - nizak nivo klasa I- V.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: