Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-140-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-1
Data e publikimit: 02-Nov-2016
Data e skadimit: 14-Nov-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi me inventar për administratën komunale
Nr. 616 16 140 121 Furnizimi me inventar për administratën komunale.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanja sa inventarom za opstinsku upravu
Nr. 616 16 140 121 Snabdevanja sa inventarom za opstinsku upravu.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: