Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-043-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 29000000-9
Data e publikimit: 08-Nov-2016
Data e skadimit: 18-Nov-2016
Titulli i shpalljes: Rregullimi i kontinierëve nëntokèsor dhe furnizimi me kontinier të rinjë
B10 NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT.docx
Notice Title: Regulation of underground containers and new supply kontejnier
B10 CANCELLATION NOTICE FOR THE PROCUREMENT ACTIVITY.docx
Titula Nabavke: Kontiniereve regulacija podzemnih voda i snabdevanje mladog kontinier
B10 OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: