Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-162-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 10-Nov-2016
Data e skadimit: 02-Dec-2016
Titulli i shpalljes: Punimet e hidroizolimit të kulmit dhe disa punë tjera të instalimeve të ngrohjes,ujësjellësit dhe elektrikës në ndërtimin e objektit IP Kodra e Trimave
B05 Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Hidroizolacija krova radove i neke druge dela instalacija grejanja, vodovoda i izgradnju objekta elektrikes Hill moc´nu IP
B05 Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: