Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-150-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV:
Data e publikimit: 11-Nov-2016
Data e skadimit: 19-Nov-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi dhe montimi I materialeve dokorative në sheshet e qytetit për festat e fundvitit 2016
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka i ugradnja materijala dokorative ulicama grada za praznike 2016
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: