Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-165-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 60000000-8
Data e publikimit: 11-Nov-2016
Data e skadimit: 02-Dec-2016
Titulli i shpalljes: Transporti i nxënësve me nevoja te veçanta në shkollat e Komunës se Prishtinës
Formulari i ri Nr 616 16 165 221 Transporti i nxënësve me nevoja te veçanta në shkollat e qytetit.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Prevoz ucenika sa posebnim potrebama u školama u opštini Priština
Nr. 616 16 165 221 Prevoz ucenika sa posebnim potrebama u školama u opštini Priština.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: