Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-160-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim per informata shtese ose permiresim i gabimit
CPV: 45442100-8
Data e publikimit: 15-Nov-2016
Data e skadimit: 21-Nov-2016
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal në lagjet e fshatit Mramor
Nr. 616 16 160 521 Njoftim per informata shtese.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja kanalizacije u naselju sela Mramor
Nr. 616 16 160 521 OBAVEŠTENJE O DODATNIM INFORMACIJAMA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: