Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-155-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 60000000-8
Data e publikimit: 17-Nov-2016
Data e skadimit: 27-Nov-2016
Titulli i shpalljes: Ofrimi i shërbimeve për organizime dhe manifestime kuturore, rinore dhe sportive-LLOT III
B10 NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Pružanje usluga organizacije i dogadaje kulturne pozadine, omladine i sporta –LLOT III
B10 OBAVEÅ TENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: