Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-164-2-2-5
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 5 - E negociuar pa publikim të kontratës
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 18-Nov-2016
Data e skadimit: 21-Nov-2016
Titulli i shpalljes: Krijimi i hartave zonale
Nr. 616 16 164 225 Krijimi i hartave zonale.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Stvaranje regionalnih mapa
Nr. 616 16 164 225 Stvaranje regionalnih mapa.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: