Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-161-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim per informata shtese ose permiresim i gabimit
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 22-Nov-2016
Data e skadimit: 28-Nov-2016
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i rrugës paralele me kanalin Ibër Lepenc në fshatin Bërnicë e Poshtme
Nr. 616 16 161 221 Ndërtimi i rrugës paralele me kanalin Ibër Lepenc në fshatin Bërnicë e Poshtme.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja puta paralelno sa Ibar Lepenac u selu Donje Bernice
Nr. 616 16 161 521 Izgradnja puta paralelno sa Ibar Lepenac u selu Donje Bernice.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: