Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-110-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 23-Nov-2016
Data e skadimit: 03-Dec-2016
Titulli i shpalljes: Trajtimi i qenve endacak në Komunën e Prishtinës
Nr. 616 16 110 221 Trajtimi i qenve endacak në Komunën e Prishtinës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Tretman pasa lutalica u opštini Priština
Nr. 616 16 110 221 Tretman pasa lutalica u opštini Priština.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: