Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-115-2-1-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 24-Nov-2016
Data e skadimit: 04-Dec-2016
Titulli i shpalljes: Sigurimi fizik i objekteve të Komunës së Prishtinës
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT.docx
Notice Title: The physical security of the facilities of the Municipality of Prishtina
CANCELLATION NOTICE FOR THE PROCUREMENT ACTIVITY.docx
Titula Nabavke: Fizicko obezbedenje objekata opštine Priština
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: