Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-157-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 25-Nov-2016
Data e skadimit: 16-Dec-2016
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me paisje dhe mirëmbajtja e GPS”
B05 Njoftim per Kontrate (3).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „Oprema i održavanje GPS"
B05 Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: