Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-157-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 25-Nov-2016
Data e skadimit: 02-Dec-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi me pllaka granit dhe mermer natyror dhe mveshja e ashensorit me Inox
Nr. 616 16 157 136 Furnizimi me pllaka granit dhe mermer natyror dhe mveshja e ashensorit me Inox.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje prirodnim granita i mermera plocica i pripisujuc´i lift od nerdajuc´eg celika
Nr. 616 16 157 136 Snabdevanje prirodnim granita i mermera plocica i pripisujuc´i lift od nerdajuc´eg celika.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: