Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-156-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 30000000-9
Data e publikimit: 13-Dec-2016
Data e skadimit: 23-Dec-2016
Titulli i shpalljes: Sigurimi i automjeteve të Komunës
Nr. 616 16 156 221 Sigurimi i automjeteve të Komunës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Opštinski osiguranje vozila
Nr. 616 16 156 221 Opštinski osiguranje vozila.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: