Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-171-2-3-5
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 5 - E negociuar pa publikim të kontratës
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 20-Dec-2016
Data e skadimit: 26-Dec-2016
Titulli i shpalljes: Perkthimi i dokumenteve te Drejtorise se Kultures ne alfabetin e Brailit dhe anasjelltas
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Prevod dokumenata Odeljenja za kulturu u alfabeta i obrnuto Brailit
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: