Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-159-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 91000000-4
Data e publikimit: 21-Dec-2016
Data e skadimit: 31-Dec-2016
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i objektit të aneksit Elena Gjika
B10 NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja aneksa Elena Gjika
B10 OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE (1).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: