Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-115-2-1-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 28-Dec-2016
Data e skadimit: 24-Jan-2017
Titulli i shpalljes: Sigurimi fizik i objekteve të Komunes se Prishtines
NJOFTIM PËR KONTRATË.docx
Notice Title: The physical security of the facilities of the Municipality of Prishtina
CONTRACT NOTICE.docx
Titula Nabavke: Fizicko obezbedenje objekata opštine Priština
OBAVEŠTENJE O UGOVORU.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: