Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-179-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 29-Dec-2016
Data e skadimit: 23-Jan-2017
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me tiketa për Laurën “Came”në hyrje të Gërmisë si dhe parkingjet mbrapa Pallatit të Rinis dhe te Shkolla M.U “Ali Sokoli”
B05 Njoftim per Kontrate furnizim.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: " Snabdevanje karata za Laura" Came "na ulazu u Grmiji i parking iza Palate omladine i škole M.U" Ali Sokoli
B05 Obavestenje o Ugovoru furnizim.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: