Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-180-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 29-Dec-2016
Data e skadimit: 24-Jan-2017
Titulli i shpalljes: “Mirembajtja e tereneve sportive dhe këndeve te lodrave per femije ne Komunën e Prishtinës”
B05 Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: "Održavanje sportskih terena i uglova igracaka za decu u opštini Priština"
B05 Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: