Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-163-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 04-Jan-2017
Data e skadimit: 14-Jan-2017
Titulli i shpalljes: Furnizimi me glykol për ngrohjet qendrore të shkollave
B10 NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT (1).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Glikol napajanje za centralno grejanje škola
B10 OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: