Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-166-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 30000000-9
Data e publikimit: 13-Jan-2017
Data e skadimit: 23-Jan-2017
Titulli i shpalljes: Furnizimi me material higjienike sanitar për 120 familjet e komuniteteve jo shumicë
B52 NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS (6).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Sanitarni higijenski snabdevanje materijala za 120 porodica manjinskih zajednica
B52 OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA (2).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: