Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-018-2-2-2
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 2 - Procedurë e kufizuar
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 13-Jan-2017
Data e skadimit: 23-Jan-2017
Titulli i shpalljes: Përgatitja dhe zhvillimi i fushatës së vetëdijesimit, informimit dhe edukimit ne fushën e ndarjes së mbeturinave në burim
Nr. 616 16 018 222 Përgatitja dhe zhvillimi i fushatës së vetëdijesimit.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Priprema i razvoj svesti kampanje , informisanje i obrazovanje u oblasti separacije otpada na izvoru
Nr. 616 16 018 222 Priprema i razvoj svesti kampanje %2c informisanje i obrazovanje u oblasti separacije otpada na izvoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: