Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-033-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 13-Jan-2017
Data e skadimit: 23-Jan-2017
Titulli i shpalljes: Furnizimi me paisje për sistemin e informimit te pasagjerëve
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës (1) (3).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Pribor za putnicki informacioni sistem
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: