Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-171-2-3-5
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 5 - E negociuar pa publikim të kontratës
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 13-Jan-2017
Data e skadimit: 23-Jan-2017
Titulli i shpalljes: Perkthimi i dokumenteve te Drejtorise se Kultures ne alfabetin e Brailit dhe anasjelltas
B52 Njoftim per nenshkrim te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Prevod dokumenata Odeljenja za kulturu u alfabeta i obrnuto Brailit
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora (1).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: