Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-050-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 30000000-9
Data e publikimit: 16-Jan-2017
Data e skadimit: 26-Jan-2017
Titulli i shpalljes: Furnizimi me dhurata (pako) për Vitin e Ri, fëmijëve të komunitetit RAE
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës (1) (3).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Napajanje pokloni (paketi) za Novu godinu, deca RAE
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: