Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-180-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim per informata shtese ose permiresim i gabimit
CPV: 45442110-1
Data e publikimit: 18-Jan-2017
Data e skadimit: 03-Feb-2017
Titulli i shpalljes: “Mirembajtja e tereneve sportive dhe këndeve te lodrave per femije ne Komunën e Prishtinës”
Nr. 616 16 180 521 Mirembajtja e tereneve sportive dhe kendeve te lodrave per femije ne Komunen e Prishtines (1).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Održavanje sportskih terena i uglova igracaka za decu u opštini Priština"
Nr. 616 16 180 521 serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: X