Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-002-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 06-Feb-2017
Data e skadimit: 16-Feb-2017
Titulli i shpalljes: Furnizim me libra per bibliotekën e shkollës “Ganimete Tërbeshi”
Nr 616 17 002A 147 Furnizimi me libra per bibloteken shkollore.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka knjige za školskoj bibloteku “Ganimete Terbeshi”
Nr 616 17 002A 147 Nabavka knjige za školskoi bibloteku.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: