Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-009-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 95000000-2
Data e publikimit: 21-Feb-2017
Data e skadimit: 03-Mar-2017
Titulli i shpalljes: Furnizim me karriga per piano
Nr 616 17 009A 147 Furnizimi me karrika per piano Prenk Jakova.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka stolice za klavir
Nr 616 17 009A 147 Nabavka i stolice za klavir Prenk jakova.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: