Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-165-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 22-Feb-2017
Data e skadimit: 04-Mar-2017
Titulli i shpalljes: Transporti i nxënësve me nevoja te veçanta në shkollat e Komunës se Prishtinës
Nr. 616 16 165 221 Transporti i nxënësve me nevoja te veçanta në shkollat e Komunës se Prishtinës.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Prevoz ucenika sa posebnim potrebama u školama u opštini Priština
Nr. 616 16 165 221 Prevoz ucenika sa posebnim potrebama u školama u opštini Priština.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: