Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-179-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 27-Feb-2017
Data e skadimit: 07-Mar-2017
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me tiketa për Laurën “Came”në hyrje të Gërmisë si dhe parkingjet mbrapa Pallatit të Rinis dhe te Shkolla M.U “Ali Sokoli”
B08 Njoftim per dhenie te kontrates (1) (3).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: "Snabdevanje karata za Laura" Came "na ulazu u Grmiji i parking iza Palate mladih i Škola M.U" Ali Sokoli "
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: