Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-005-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 27-Feb-2017
Data e skadimit: 07-Mar-2017
Titulli i shpalljes: Hartimi i projektit zbatues: “Kolektori i ujërave të zeza qytet (lagjja e Dëshmorëve) – kolektori Shtedim” dhe “Kanalizimi fekal Merdar (Doganë – kolektori Shtedim)”
B05 Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izrada projekta za kolektora odpadnih voda u naselu palih boraca (Podujeva – kolektora s Shtedim i kanalizacije odpadnih voda s. Merdare (carina – kolektore Shtedim)
B05 Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: