Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-012-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 01-Mar-2017
Data e skadimit: 13-Mar-2017
Titulli i shpalljes: Furnizimi me aparate fotokopjuese për institucionet arsimore
Njoftim për kontratë- shqip.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka fotokopir za obrazovne institucije”
Njoftim për kontratë- serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: