Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-010-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 03-Mar-2017
Data e skadimit: 13-Mar-2017
Titulli i shpalljes: Furnizimi me xhamin e pare për autocisternën me targa regj.112-KS-258 për BPZ
Nr 616 17 010 147 NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Prvi ponuda staklene ploce za autocisternen regj.112-KS-258 za BPZ
Nr 616 17 010 147 OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: