Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-009-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 24000000-4
Data e publikimit: 07-Mar-2017
Data e skadimit: 27-Mar-2017
Titulli i shpalljes: Vaksionimi I gjedheve dhe qenve shtepiak - Projekti i veterinës mobile
B05 Njoftim per Kontrat.Pdf
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Vakcinaciju goveda i pasa kuc´nih - mobilni veterinarski Projekat
B05 Njoftim per Kontrat (1).Pdf
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: