Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-001-2-3-5
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 5 - E negociuar pa publikim të kontratës
Tipi i njoftimit: Anulim i dhenies se kontrates
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 08-Mar-2017
Data e skadimit: 14-Mar-2017
Titulli i shpalljes: “Mirembajtja dimerore e rrugëve te qytetit dhe rurale loto I dhe II“
“Mirembajtja e tereneve sportive dhe këndeve te lodrave per femije ne Komunën e Prishtinës”.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: ""Zimsko održavanje gradskih ulica i ruralnih Lot I i II"
B11 Obaveštenje o Otkazivanja Dodelu Ugovora1.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: