Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-170-5-2-5
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 5 - E negociuar pa publikim të kontratës
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 09-Mar-2017
Data e skadimit: 20-Mar-2017
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i rrugëve në fshatin Koliq, lagja Bicaj dhe Vol”-punë shtesë
B08 Njoftim per dhenie te kontrates (1) (3).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja puteva u selu Kolic´u, naselje i vol Bicaj "ekstra-rad
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: