Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-184-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 10-Mar-2017
Data e skadimit: 15-Mar-2017
Titulli i shpalljes: Kthimi i te dhënave nga server
Nr. 616 16 184 235 Kthimi i te djhenave ne server.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Konverzija podataka iz servera
Nr. 616 16 184 235 Konverzija podataka iz servera.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: