Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-004-1-4-7
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 10-Mar-2017
Data e skadimit: 20-Mar-2017
Titulli i shpalljes: Furnizimi me projektor për zyrën e prokurimit për sistemin e E-prokurimit
Nr 616 17 007 147 NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Projektor za nabavku kancelarijskog materijala za sistem e-nabavke
Nr 616 17 007 147 OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: