Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-144-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim per informata shtese ose permiresim i gabimit
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 10-Mar-2017
Data e skadimit: 23-Mar-2017
Titulli i shpalljes: Furnizimi me 4 (katër) aparate automatike për nxjerrjen e dokumenteve të gjendjes civile – E Kiosk
Nr. 616 16 144 121 Furnizimi me 4 (katër) aparate automatike për nxjerrjen e dokumenteve të gjendjes civile – E Kiosk - 4.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje cetiri ( 4 ) Automatsko ekstrakcije aparat dokumenata o civilnom statusu - E Kiosk
Nr. 616 16 144 121 Snabdevanje cetiri ( 4 ) Automatsko ekstrakcije aparat dokumenata o civilnom statusu - E Kiosk - 4.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: X