Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-004-2-4-7
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 4 - Minimale
Procedura: 7 - E vlerës minimale
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 15-Mar-2017
Data e skadimit: 25-Mar-2017
Titulli i shpalljes: Udhëtimi i dy personave zyrtar me aeroplan relacioni Prishtinë-Suedi dhe anasjelltal
Nr 616 17 004 247 NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Dvojica zvanicnika avionom odnosa Prištine Švedske i anasjelltal
Nr 616 17 004 247 OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: