Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-179-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Mar-2017
Data e skadimit: 26-Mar-2017
Titulli i shpalljes: Furnizimi me tiketa për Laurën “Came”në hyrje të Gërmisë si dhe parkingjet mbrapa Pallatit të Rinis dhe te Shkolla M.U “Ali Sokoli”
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës (1) (3).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje karata za Laura" Came "na ulazu u Grmiji i parking iza Palate mladih i Škola M.U" Ali Sokoli
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: