Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-010-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 30000000-9
Data e publikimit: 17-Mar-2017
Data e skadimit: 04-Apr-2017
Titulli i shpalljes: Furnizimi me toner për printer
B05 Njoftim per Kontrat.Pdf
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Toner za nabavku štampaca
B05 Njoftim per Kontrat (1).Pdf
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: