Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-015-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 28000000-2
Data e publikimit: 20-Mar-2017
Data e skadimit: 04-Apr-2017
Titulli i shpalljes: Invertarizimi i çerdhes ne Kodren e Trimave
B05 Njoftim per Kontrat (2).Pdf
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Invertarizimi vrtic na brdu mocnika
B05 Njoftim per Kontrat (3).Pdf
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: